Värdet av hemprov?

I veckan som gått har jag haft vad jag valt att kalla hemprov i fysik 2 med mina elever i naturtrean. Syftet med hemprovet är att dels få in underlag till bedömning så klart men jag vill även ge eleverna chansen att i någorlunda lugn och ro faktiskt kunna lösa uppgifterna och använda relevanta hjälpmedel där de framförallt kan använda varandra som stöd och hjälp. Trots allt är det ju sällan i arbetsliv som vi förväntas sitta ner i en sal och trycka ut så mycket kunskap och så många kreativa lösningar på problem under en begränsad tid i ett klassrum utan hjälpmedel.

Jag hade valt att använda relativt standardmässiga problemlösningsuppgifter och några av uppgifterna testar även deras begreppsförståels och deras förmåga att på ett korrekt sätt kunna använda resonemang, fysikaliska modeller samt ett relevant naturvetenskapligt språk. Totalt var det 10 uppgifter som de skulle lösa. Eleverna fick uppgifterna under torsdagen då de fick hela min lektion, 1,5 timmar, och skulle lämna in lunch dagen efter då den dagens lektion, som var 1 h, slutade.

Att eleverna uppskattar modellen var ingen tvekan på. Jag såg också en sällan skådad aktivitet hos eleverna och att de lär sig mycket på detta arbetssätt tycker jag är självklart, något de även uttryckte helt spontant i samband med att de lämnade in.

Dock är jag mer fundersam kring hur stort värde jag kan sätta till examinationen i min bedömning. Jag vet att det förekommer att elever mer eller mindre bara skriver av varandras lösning och då kan det ju vara svårt för mig att dra någon säker slutsats vilka förmågor den enskilde eleven faktiskt har. Samtidigt så lär de ju sig som sagt säkert en hel del. En lösning skulle kunna vara att de får olika typer av problem att lösa men det skulle dels leda till mångdubbelt mera arbete för mig och dels skulle det kunna leda till en orättvisa så till vida att en elev kanske får svårare eller lättare uppgifter än en annan. En annan lösning skulle kunna vara lite större uppgifter av problemlösningskaraktär men dessa är inte alltid helt enkla att konstruera. Lösning nummer tre är att eleverna även får redovisa någon/några uppgifter muntligt för mig, något jag även testat tidigare, vilket gör att de då måste förstå själva lösningen bättre.

Jag har nu inte rättat uppgifterna än så det kanske visar sig att mina farhågor är förhastade men det lär väl visa sig.

Hemprov som delvis löses på lektionstid tror jag är en vettig modell, man kan inte enbart testa eleverna med traditionella prov, men frågan är som sagt: Vilket värde ska man ge dem och hur kan man utveckla modellen? Jag har en del att fundera vidare på där.