Årshjulsverktyget Plandisc

Något som åtminstone jag och vad jag har förstått många med mig ofta letar efter som rektor, skolledare och lärare är bra planeringsverktyg som lätt illustrerar olika löpande processer över året. I skolans värld är vi lite småförtjusta i att göra årshjul eftersom det ofta är återkommande processer varje år, t ex tjänsteplanering, betyg, nationella prov etc.

För några veckor sen fick jag ett tips via Twitter från Åsa Plesner som hittills är det bästa och mest lättarbetade jag har hittat. Det heter Plandisc.com och är ett webbbaserat verktyg där man i ett hjul kan lägga in olika processer baserat på t ex veckor. Man kan göra flera ringar utifrån behov. Jag har börjat skissa lite på hur det kan se ut (detta är då exempel på processer för t ex en rektor)

Plandisc

Jag har här valt att göra nio ringar som jag har färglagt för olika typer av processer. Ställer man markören över en händelse så kommer texten i mitten fram. Man kan också lägga dit länkar till t ex Onedrive/Googledokument eller bifoga filer.

Hjulet går sedan att dela via en länk eller bädda in på en befintlig sida. Det ska även gå att ha flera som kan redigera samma hjul. Föredrar man en kalendervy så kan man också få det genom ett enkelt klick:

PlandiscList

I den kan man flytta runt de olika elementen som i t ex ett schemaprogram.

Kort sagt tycker jag det är det klart bästa verktyget för detta jag hittills har hittat och jag tror att man med smart integrering med till exempel en molntjänst kan skapa ett bra arbetsflöde på en skola eller inom ett arbetslag.

Tjänsten är just nu gratis men enligt obekräftade uppgifter ska den börja kosta en mindre summa per användare och år under våren. Oklart när och hur mycket för min del dock.

Kort sagt: Mycket nöjd att ha hittat detta. Tror att jag kommer att använda det just som kommunikations/illustrationsverktyg framöver. Hittar ni andra bra användningsområden eller knep så tar jag gärna del av dessa.

Motivation

Arbetar just nu med min begreppstentamen på rektorsprogrammet och har bl a valt att skriva lite mer om begreppet motivation och tänkte försöka sammanfatta lite spridda tankar här på bloggen. Motivation är ju ett begrepp som vi alla i skolans värld på olika sätt är beroende av och försöker stimulera med både inre och yttre stimulansmetoder.

Som lärare i matematik och fysik brottas jag ofta med utmaningen att arbeta med elever som har svårt att motivera sig för sina studier i dessa ämnen. Ämnena upplevs som svåra, självförtroendet hos en del elever är lågt och ämnenas karaktär gör att det bygger en del på att öva och träna på problemlösning, traditionell räkning helt enkelt. Det gör att motivationen i alla fall hos mina elever inte alltid är på topp. Något som är en stor utmaning för mig som sagt.

Att en drivkraft till lärande är viktig för att lärande ska ske kan nog alla pedagoger stämma in i. Man brukar ju ibland prata om den didaktiska triangeln (Illeris tar t ex upp denna i sin bok Lärande) där Innehåll- Samspel- Drivkraft alla behövs och ska samverka för att lärande ska ske. Alltså är motivationen/drivkraften en mycket viktig komponent men för att lärande ska ske så behöver den samverka med innehållsdimensionen och det krävs även ett bra samspel dels i elevgruppen men även mellan mig som lärare och elev. Alla tre delar samverkar och påverkar varandra.

Frågan är då hur man kan stimulera motivationen. Ja de arbetssätt jag väljer som pedagog är givetvis en del i detta. Hur jag presenterar innehållet och hur eleverna ska tillägna sig stoffet är en del. En annan viktig aspekt är givetvis vilken relation jag har med mina elever. Ett relationsbyggande arbetssätt där jag visar att jag bryr mig om eleverna och deras lärande och att jag har höga förväntningar på dem bidrar också till en högre motivation enligt mina erfarenheter.

Tidigare i min lärarkarriär har jag upplevt att en yttre stimulansfaktor till motivation har varit betyg, dock upplever jag på senare tid att den minskat något i betydelse. Jag har inte undervisat på några år då jag haft ett skolledaruppdrag på heltid men denna termin är jag tillbaka i klassrummet och upplever en viss skillnad. Kanske handlar det helt enkelt om att jag har en annan elevkategori nu men jag upplever generellt även i diskussion med kollegor att det är mindre fokus på betyg och mer fokus på att relation och ”lust” är viktigare, kanske framförallt hos eleverna som har lite svårare att klara sina kurser. Vad detta kan tänkas bero på vet jag inte än, jag har lite analysarbete kvar att göra men en av flera teorier är att de nya kursplanerna och kunskapskraven kan bidra till viss del. Kurserna i mina ämnen har enligt min åsikt fyllts på med mer och svårare stoff och det kan göra att eleverna upplever en ökad hopplöshet i att klara det när självförtroendet från början är lågt. Här gäller det att jag som lärare, och för all del även i mitt skolledaruppdrag i dialog med lärarna, inte ger upp om eleverna utan hela tiden visar att jag tror på dem och att jag, och lärarna på skolan, finns där för att hjälpa dem framåt och hela vägen in i mål. Når man fram med det så upplever jag att motivationen kan komma tillbaka.

En annan viktig del förutom den relation man har med eleverna är att det är meningsfullt innehåll. Jag har läst boken Från motgång till framgång av Martin Hugo  i utbildningen. Den behandlar vad som i mina ögon är ett litet speciellt fall med 7 elever som verkligen har gett upp och som får stöttning under gymnasiet av en lärargrupp på tre lärare som arbetar kring elevgruppen på ett introduktionsprogram. Jag tycker att en del av Martin Hugos slutsatser är något för långt dragna (och det kan delvis bero på att jag påverkats av Johan Kants blogginlägg om boken) men trots detta så kan jag ändå hålla med honom om två saker, dels att relationsskapande som sagt är viktigt men också vikten av att lärandet upplevs som meningsfullt.

Hur kan man då göra lärandet meningsfullt i mina ämnen? Ja jag arbetar på det på flera sätt. Jag tror att synliggöra lärandet är viktigt. Att även koppla till verkliga situationer är viktigt, även om det kan vara svårt i exempelvis Ma 3C. Att på det sättet jobba med träning för verkligheten som vi säger på JENSEN kan bidra till att eleverna ser nyttan och därmed kan känna att det är mer meningsfullt. Att variera lärandet så att det inte blir samma mönster på lektionerna är också ett sätt. Att då använda en del av de verktyg som IKT kan erbjuda, t ex simuleringar, klipp på youtube, Socrative etc tillsammans med andra tips jag hoppas få via #digiskol kan även det bidra till att lärandet synliggörs och upplevs mer meningsfullt.

Motivation är som sagt inget enkelt begrepp att behandla och att stimulera men är det något jag har lärt mig så är det att alla elever innerst inne vill lära sig och att vi pedagoger kan, faktiskt, på olika sätt bidra till att väcka den lusten ytterligare.

Vi får aldrig ge upp utan hela tiden sträva efter att hjälpa eleverna att utvecklas mot sina mål.

Kommentera gärna hur ni gör för att stimulera motivationen.