Jag är igång- Mot nya mål!

Nu har jag gjort det! Skaffat en blogg som jag så länge funderat på. Det som slutligen fick mig att ta steget var det digitala skollyftet som jag följt via Twitter (#digiskol) några dagar nu.

Jag som skriver heter Håkan Stenström, är en utflyttad gotlänning på 36 år och är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik. Jag tog min examen från Linköpings Universitet 2001 och har arbetat i skolans värld sedan dess, alltså drygt 12 år nu. Sedan hösten 2007 jobbar jag på JENSEN Gymnasium i Göteborg.

De senaste 5 åren har jag arbetat i olika skolledarroller parallellt med läraryrket. Sedan hösten 2013 är min titel programchef för det naturvetenskapliga programmet på skolan. Jag undervisar också i fysik på programmet.

Som skolledare och lärare drivs jag av att ha höga mål, höga förväntningar och hela tiden arbeta för en positiv utveckling, därav namnet på min blogg. Jag gillar också att organisera och skapa förutsättningar för att förenkla arbetet både för mig själv, mina lärare och mina elever.

Eftersom jag går rektorsprogrammets andra år där fokus är just Mål- och resultatstyrning kommer fokus på bloggen till viss del att hamna där. Jag kommer att använda bloggen för att delge mina tankar kring de lärdomar jag får till mig från litteratur och i samband med kurstillfällena. Eftersom det var det digitala skollyftet som drog in mig i bloggvärlden kommer det även att bli en hel del tankar och idéer jag snappat upp därifrån på bloggen.

Mitt mål med det digitala skollyftet är att hitta verktyg, alltifrån olika appar och pedagogiska tips till spännande script, som kan underlätta arbetet med bedömning för lärande och lärande i stort. Jag ser främst den digitala tekniken som ett verktyg och därför kommer fokus att ligga på att hitta sådant som kan underlätta för många och som jag kan sprida vidare på skolan där jag arbetar. Eftersom vi dessutom under hösten har gått in i en 1-till-1-satsning med Google Apps for education och Chromebooks till alla elever och lärare så har vi IKT och digitalt lärande som ett prioriterat mål på skolan vilket gör att det passar extra bra för mig att ansluta till det digitala skollyftet nu.

Eftersom jag är lagd åt det matematiska hållet och i min skolledarroll bl a lägger schema så kommer det nog också bli en viss övervikt av verktyg som innebär arbete i kalkylark eftersom jag har en viss förkärlek för att organisera mitt eget arbete med hjälp av dessa. Tack vare #digiskol har jag redan börjat kika på Doctopus och Student-Matrix. Jag kommer att ansluta mit till #scriptarna på #digiskol har jag tänkt.

Målet är att hitta de bästa verktygen, sprida dem och gynna utvecklingen på skolan och ge lärarna förutsättningar att arbeta effektivare och mer med elever och mindre med administration. Vi får väl se hur det går helt enkelt.

Nu kör vi! Mot nya mål!